H.M. Corwinstraat 28, 7576 ZD Oldenzaal
06 53 51 35 50
peter@jouw-fotogevoelswandeling.nl

Vriendschap

vriendschap

het thema van de test fotogevoelswandeling gedaan. Mijn ervaring zal ik later neerzetten, eerst gaat het om de wandeling.

We hebben op het Hulsbeek gewandeld. We zijn de wandeling ingegaan met het doel verder met vriendschap te komen.

De omstrengelde boom

De eerste foto was een door klimop omstrengelde boom. De boom had enkele uitstekende takken. De uitstekende takken staan voor het ontworstelen aan de soms strakke omstrengeling van de vriendschappen. De omstrengeling van de vriendschap is meestal hartverwarmend, maar kan soms ook een beknelling zijn. Het is een mooi beeld voor het gevoel, het geeft duidelijk aan wat en hoe er gedacht wordt over deze vriendschap.

Het ging hierbij over één van de vriendengroepen, want er zijn meer groepen. De groep die het vaakst gezien wordt en ook het dichtst bij staat! Dan is er een groep die bijna nooit gezien en gesproken is de laatste jaren, maar zeer vertrouwd is en goed voelt. Dan zijn er nog losse vriendinnen, die dus niet in een groep zitten en ook ieder weer ergens anders in de ranking staan. Over deze ranking kom ik straks nog te schrijven.

De “kale” boom

Het was een lange kale dennenboom, misschien wel 6 meter niets en in de top toch groen. De vriendschap die jaren op een heel laag pitje heeft gestaan. Aan de beschadigingen op de boom te zien ook hier en daar wel wat schade heeft opgelopen. Maar door goede wortels, dus een goede basis kan deze vriendschap tegen een stootje. Na jaren is deze weer opgepakt en komt weer tot bloei. Niet tot volle bloei, er zijn in de loop van deze vriendschap verschillen ontstaan, maar de vriendschap blijft en voelt goed.

Balanceren

De vriendschap het blijft balanceren. Iedereen tevreden stellen, niemand teleurstellen en er voor mensen, als zij erom vragen zijn. Kort en heel krachtig!

Geen foto, geen beeld, wel gevoel en mooie gedachten

tijdens deze fotogevoelswandeling met het thema vriendschap zijn alle vriendschappen aan de orde gekomen. Helaas zijn ze niet allemaal in beeld gebracht, maar dat is ook moeilijk. Wel ging het gesprek na foto één over hoe de vriendschap ervaren wordt en waarom. De warme omstrengeling…volgens mij is een omstrengeling veelal niet erg positief, maar dat zijn weer woorden…De omstrengeling is dus zowel verwarmend, de vrienden willen alles, wanneer dan ook voor je doen en er voor je zijn. De verwarmende omstrengeling kan daardoor ook als benauwend aanvoelen. Dat voelt dan niet goed. Als voorbeeld werd gegeven het doorgaan op iets dat voor haar niet als een probleem ervaren wordt. De ander ziet dat heel anders, die ziet wel een probleem ook al is het nog zo klein en wil graag, misschien wel te graag helpen.  Het is dan erg moeilijk om te zeggen dat ze dat niet wil, dus krijgt zo’n vriendschapsgesprek snel een ander onderwerp. Degene die geen probleem heeft ervaart het als “doorzeuren” op iets dat er niet is terwijl de ander het ziet als een muurtje opbouwen en niet dichter bij laten komen. Door de dingen niet uit te spreken krijg je langzaam maar zeker kleine scheurtjes in de vriendschap…Dus ook hier geldt eerlijkheid duurt het langst. Wil je het er niet over hebben zeg het. Wat voor jouw niet als een probleem wordt ervaren kan zeker wel onderhuids spelen. Het wegstoppen, een plekje geven of het er niet over hebben wil natuurlijk niet zeggen dat het er ook niet is.

De verschillende vriendschappen kwamen tijdens de wandeling allemaal naar voren. Dat was bijzonder om te zien, natuurlijk ook omdat ik alle mensen waar deze wandeling over gaat ken. Dat maakte het niet altijd gemakkelijk. In de vriendschap is duidelijk en soms ook onduidelijk een ranking. We hebben het over twee vriendengroepen en een paar losse vriendinnen. 

De eerste vriendengroep

De groep die het dichtst bij staat, de vrienden die het meest worden gesproken, die het meest haar weten. Hierin is wel duidelijk een ranking. We hebben hier W en S deze vriendinnen staan om beurt boven aan de lijst dus ik had ook S en W kunnen zeggen. Daarna komt J en A ook in willekeurige volgorde of staat A toch net boven J.

De tweede vriendengroep

De groep is ontstaan op de HEAO in Enschede. S en A met de mannen H en F. Jaarlijks werd er een keer bij elkaar gekomen, maar toen kwam er werk, studie enz noem het gebrek aan tijd. Onzin natuurlijk maar zo was het. In deze  groep staan ook weer de vriendinnen boven en daarna de mannen. Mooi en ook bijzonder. 

Losse vriendinnen

Dan zijn er nog enkele losse vriendinnen. Vriendschappen ook ontstaan op school, de een op de basisschool de ander op de HEAO. De basisschool vriendschap is diep geworteld en heeft dus een goede basis, maar is toch wat dunner dan de vriendin van de HEAO. R staat daarmee ongeveer gelijk of misschien net iets boven de vriendinnen uit tweede vrienden groep. P staat gelijk aan  S en W uit de eerste vrienden groep. Met P is het ook na jaren nog vertrouwd, een vriendschap waar gesprekken een heel leven doorlopen. Of je elkaar nu een jaar niet gezien hebt of misschien is het jaren geleden het gevoel is er altijd. 
Ook dan is er nog P een vriendin van de studie Frans. Deze vriendschap is mooi om te hebben, mooie gesprekken waarbij het aan de randen van vriendschap raakt. Komt het ook verder, over deze randen, dat gaat de toekomst uitwijzen.

Dank je voor deze mooie wandeling, zij heeft niet alleen de themasteller aan het denken gezet, maar ook mij als meeloper.